Inici >> Perfil del contractant >> Ampliació i canvi d'us de restaurant a oficines

Ampliació i canvi d'us de restaurant a oficines

En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de noviembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitat de les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient que tot seguit es relaciona, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents. 

Data fi de publicació: 
dimarts, 29 gener, 2019
Emprenta digital SHA1: 389eba02953fb47b09434769f3f8e0dc769b4111
Segell de verificació: