Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament de Santa Margalida dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCES A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIO: Des del 9 de març de 2.018, els anuncis de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Santa Margalida i de les seves entitats dependents i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
Licitacions Ajuntament de Santa Margalida

Data de publicacióordenació ascendent Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més
Assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de l'Ajuntament de Santa Margalida 08/03/2018 - 09:21 6/2018 Obert Altres tipus de contractes mostra
Instal·lació i explotació de carpes per a massatges a la platja 02/03/2018 - 13:38 1A Altres tipus de contractes mostra
Serveis de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Santa Margalida 02/03/2018 - 13:06 9 Obert Serveis mostra
Obra del projecte "Adequació i instal·lació del sistema d'hidrants contra incendis i emergències al municipi de Santa Margalida" 02/02/2018 - 14:19 2 Obert Obres mostra
Obra del projecte "Renovació de les canonades d'abastiment d'aigua potable i repavimentació als carrers de Sa Rosa, Bonaire, Ponent, Doctor Grimalt, Europa i Justicia. T.M. de Santa Margalida 02/02/2018 - 14:05 3 Obert Obres mostra
Assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de l'Ajuntament de Santa Margalida i del seu personal 18/01/2018 - 08:59 1/2018 Altres tipus de contractes mostra
Contractació del subministrament i instal·lació d'una carpa per a la celebració d'esdeveniments municipals 29/11/2017 - 13:13 57 Obert Subministraments mostra
Obra projecte constructiu d'aparcament en superficie a l'espai d'equipaments entre l'Avinguda Centre, Carrer Josep Mª Llompart, Ctra. Artà-Alcúdia i Carrer Dunes. Can Picafort 29/11/2017 - 13:06 54 Obert Obres mostra
Assegurança de la flota de vehicles de l'Ajuntament de Santa Margalida 16/11/2017 - 08:47 50/2017 Obert Altres tipus de contractes mostra
Obra de renovació i repavimentació de camins rurals de Son Sereni, Sa Butifarra, des Corral Serra i d'en Martí Llubiner del terme municipal de Santa Margalida 13/11/2017 - 12:20 53 Obert Obres mostra

Pàgines