Inici >> Documents >> Modificació puntual 1/2016 de les NNSS de Santa Margalida

Modificació puntual 1/2016 de les NNSS de Santa Margalida

Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2016 la modificació puntual 1/2016 de les Normes Subsidiàries de planejament de Santa Margalida redactada pels tècnics arquitectes superiors Srs. Josep Mª Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos