Inici >> Ajudes i subvencions

Ajudes i subvencions

BEQUES DE FORMACIÓ A L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

BASES REGULADORES DE BEQUES DE FORMACIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

L’ Ajuntament Ple, en sessió extraordinària  celebrada el 30 d’abril de 2019 ha aprovat, per unanimitat, les bases reguladores de beques de formació a l’Ajuntament de Santa Margalida per a persones amb discapacitat

En data 7 de maig de 2019 s’ha publicat al BOIB núm. 62 les Bases Reguladores de les Beques de formació.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A FOMENTAR EL FUTBOL FEDERAT DEL TERME DE SANTA MARGALIDA 2019

El Ple de l’ Ajuntament de Santa Margalida, en sessió celebrada el 28 de març de 2019 ha aprovat, per unanimitat, les bases reguladores de les subvencions pel foment del futbol federat en el terme de Santa Margalida i delegar al Batle l’aprovació de la convocatòria i els models d’instància.

En data 20 d'abril de 2019 es publica al BOIB núm. 51 la Convocatòria de la subvenció. S'estableix un termini de 20 dies naturals a partir del següent a la publicació per presentar les instàncies.

En data 20 de maig es publica la proposta de resolució provisional de l'instructor.

SUBVENCIONS A BEQUES D’ESTUDIANTS CURS 2018/2019

En data 11 d’octubre de 2018 s’ha publicat al BOIB núm. 125 l’aprovació de les Bases específiques de Subvencions a Beques d’Estudiants curs 2018-2019, i delegació al Batle de la seva convocatòria i de l’aprovació dels mòdels d’instància.

En data 20 d'octubre de 2018 s'ha publicat al BOIB núm. 131 l'aprovació de la Convocatòria i els models d'instància de la Subvenció de Beques d'Estudiants curs 2018-2019.  El termini per presentar la sol·licitud és de 20 dies naturals des de la publicació al Boib i finalitza el 9 de novembre de 2018.

SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES 2018

L’objecte de les presents bases és fomentar i regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2018 per a la restauració i/o rehabilitació de les façanes dels habitatges i edificis residencials destinats principalment a residència habitual situats dins del terme municipal de Santa Margalida.

SUBVENCIONS PER LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT 2018

L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2018 a projectes de promoció de l’esport a desenvolupar en el terme municipal de Santa Margalida.  La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar i promoure la pràctica de l’esport, donar suport a les persones que el practiquen i en promouen la seva pràctica a Santa Margalida.

SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA 2018.

 L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà, durant l’any 2018, a les associacions del terme municipal, per finançar el seu funcionament ordinari i col·laborar amb les activitats i esdeveniments culturals que organitzin i desenvolupin dins del terme, i que impulsin el desenvolupament local i la participació ciutadana, i redundin en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local.

SUBVENCIONS PER AGRUPACIONS MUSICALS 2018

 L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2018 a les associacions musicals (Bandes de Música i Corals) del terme municipal per finançar el seu funcionament ordinari i col·laborar amb les activitats i esdeveniments que organitzin i desenvolupin dins del terme, tant les de caràcter intern com les obertes a la població, i que impulsin el desenvolupament local i la participació, i redundin en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local.

SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE 2018

 L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2018 a les associacions del terme municipal per finançar el funcionament ordinari i col·laborar amb les activitats i esdeveniments que, relacionats amb l’oci i el temps lliure, organitzin i desenvolupin dins del terme, i que impulsin el desenvolupament local i la participació ciutadana, i redundin en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local, al temps que constitueixin una alternativa enriquidora al temps

SUBVENCIONS PER A MARES I PARES D'ALUMNES 2018

L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2018 a les associacions de pares i mares d’alumnes dels centres d’educació pública del terme municipal per tal de finançar el seu funcionament ordinari de participació en la gestió dels centres i col·laborar amb les activitats i esdeveniments de caire educatiu que organitzin i desenvolupin en els indicats centres d’ensenyament, impulsant la participació dels pares i mares en tot allò que afecta a l’educació dels seus fills i

Pàgines