Benvinguts i benvingudes

La seu electrònica, prolongació de l'oficina administrativa tradicional, és un element clau en la comunicació i tramitació jurídica en suport electrònic amb la ciutadania, per tant, requereix que la seva creació, funcionament i efectes estiguin imbuïts pels principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació del titular, sempre garantint que no resultin afectats altres béns constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades de caràcter personal, el dret d'accés a la informació administrativa o la preservació dels interessos de tercers.

L'exercici de la titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis publicats dins la mateixa.

Línia directa amb l'Ajuntament

Des de l'Ajuntament de Mancor de la Vall volem que els ciutadans ens puguin fe

Catàleg de procediments

El Catàleg de Procediments Administratius és l'inventari de procediments que gestiona l'Ajuntamen

Tauler d'anuncis
D'acord amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment Administratiu de les Administracions Pub
Perfil del contractant
L'Ajuntament de Manacor dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qual