ENQUESTA SOBRE LA CREACIÓ D’UNA JUNTA DE COMPENSACIÓ

Voleu formar part de la Junta de Compensació amb la finalitat de dotar de serveis a la urbanització? (Marqueu amb una creu l’opció que desitgeu)